Trái phiếu 10 năm hút hàng

(ĐTTCO) - Ngày 18-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu 10 năm hút hàng

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,47-5%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,52%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-10). 
Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.751 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,82-6%/năm. Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,83%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-10). 
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.181 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,42-6,2%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-10). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 233 tỷ đồng, kết quả huy động được 150 tỷ đồng.
Như vậy, kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 153.079 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất