TPHCM: Huy động vốn tháng 1 tăng 10%

TPHCM: Huy động vốn tháng 1 tăng 10% ảnh 1

Cục Thống kê TPHCM công bố tình hình huy động và cho vay trên địa bàn thành phố trong tháng 1.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 1 ước đạt 812.1000 tỷ đồng, tăng 6,3% so tháng trước, tăng 13,6% so cùng kỳ.

Theo đó tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 1 ước đạt 982.800 tỷ, tăng 10% so tháng trước, tăng 24,5% so cùng kỳ. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 57,4% tổng vốn huy động, tăng 25% so cùng kỳ.

Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 23,4%, tăng 13,2% so cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ chiếm 76,6% tổng vốn huy động, tăng 28,4% so cùng kỳ, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 38%, chiếm 35,5%.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 1 ước đạt 812.100 tỷ đồng, tăng 6,3% so tháng trước, tăng 13,6% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 413.000 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng dư nợ, tăng 14,2% so cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 219.900 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng dư nợ, tăng 13,3% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ chiếm 72,9% tổng dư nợ, tăng 13,7% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 43,5%, tăng 11,3%. Dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 15,4% so cùng kỳ.

* Trong khi đó, Cục thống kê Hà Nội thông báo tình hình huy động vốn và dư nợ tín dụng cho vay trên địa bàn thành phố trong tháng 1.

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến tháng Một năm 2012 là 842.109 tỷ đồng, tăng 1,75% so tháng trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 1,5%, phát hành giấy tờ có giá tăng 0,5%, tiền gửi thanh toán tăng 2,1%.

Tổng dư nợ cho vay dự kiến tháng 1-2012 là 597.612 tỷ đồng, tăng 1,96% so tháng trước, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 2,5%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,1%.

T.H (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cuộc đua tăng lãi suất huy động

Cuộc đua tăng lãi suất huy động

(ĐTTCO) - Gần đây, nhiều NHTM đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn dài, khi thời hạn giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống 40% càng đến gần. Đáng chú ý trong đợt tăng lãi suất đang diễn ra có sự tham gia của NHTM có vốn nhà nước.

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ