Tín dụng 4 tháng tăng cao

(ĐTTCO) - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố ước tính hết tháng 4-2017, tín dụng tăng khoảng 5,2% (cùng kỳ 2016 tăng 4,2%), cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tín dụng 4 tháng tăng cao

Trong quý I-2017, nhóm NHTM có vốn nhà nước dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 4,9%. Tín dụng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, giảm tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn. Ước tính tỷ trọng tín dụng ngắn hạn trong tổng tín dụng tăng từ 44,9% (tháng 12-2016) lên 45,5% (tháng 3-2017).
Trong khi tín dụng trung dài hạn tháng 4-2017 ước tăng 4,3%, các TCTD chủ động cơ cấu lại kỳ hạn cho vay và huy động để giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Về huy động vốn 4 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ đạt 3,7% (cùng kỳ 2016 là 4,6%).
Trong đó, huy động bằng VNĐ ước tăng 3,6% (cùng kỳ 2016 là 5,8%). Tăng trưởng huy động chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng dẫn đến tỷ lệ tín dụng/huy động tăng nhẹ từ 86,3% lên 87%.
Thanh khoản của hệ thống NH có dấu hiệu khó khăn cục bộ trong 4 tháng qua. Biểu hiện ở lãi suất liên NH tuy vẫn ở mức khá cao, song đã giảm nhẹ so với cuối tháng 3-2016. Tính đến ngày 24-4, NHNN đã bơm ròng khoảng 27.000 tỷ đồng.

Phú Thuận

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất