Tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ lên 1%

Tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ lên 1% ảnh 1

(ĐTTC) - Ngày 1-6, NHNN đã ban hành Quyết định số 1209 về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các TCTD.

Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng như sau: Các NHTM nhà nước (không bao gồm Agribank), ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 6% lên 7% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc; Agribank, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác từ 5% lên 6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ áp dụng như sau: Các NHTM nhà nước (không bao gồm Agribank), ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính từ 4% lên 5% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc; Agribank, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác từ 3% lên 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Đây là đợt tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ lần thứ hai trong năm, đợt trước vào ngày 9-4 NHNN tăng 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ. Tính từ đầu năm đến nay NHNN đã tăng 3% tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ.

Theo các chuyên gia với quyết định này nằm trong lộ trình chống USD hóa của NHNN, han chế huy động và cho vay USD. Với chi phí huy động ngoại tệ tăng lên nhiều dự báo tới đây các NHTM sẽ phải tăng lãi suất cho vay ngoại tệ lên.

Mai Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chứng khoán hóa trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán hóa trái phiếu doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Phát triển trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường vốn, giúp giảm sức ép vốn trung và dài hạn đối với hệ thống NH.