Tiếp tục hạ trần lãi suất huy động USD

Tiếp tục hạ trần lãi suất huy động USD ảnh 1

(ĐTTC) - Ngày 2-6, NHNN ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ký ngày 1-6-2011 quy định lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, quy định: Đối với lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ TCTD): giảm từ 1% xuống 0,5%/năm.  Đối với lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú sinh sống hợp pháp tại Việt Nam giảm từ 3% xuống 2%/năm.

Mức lãi suất vốn huy động tối đa quy định tại Thông tư này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất vốn huy động tối đa.

Đây là lần thứ 2 trong năm NHNN điều chỉnh hạ trần lãi suất huy động USD. Ngày 1-6 trước đó NHNN cũng đã tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ của các TCTD thêm 1%.

Theo một chuyên gia, các chính sách này nhằm hướng đến việc ổn định thị trường ngoại hối, thực hiện mạnh tay lộ trình chống đô la hóa.

M.THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chứng khoán hóa trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán hóa trái phiếu doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Phát triển trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường vốn, giúp giảm sức ép vốn trung và dài hạn đối với hệ thống NH.