Quy đinh mới chiết khấu giấy tờ có giá TCTD

Ngày 1-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình ban hành Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng (tổ chức tín dụng), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Quy đinh mới chiết khấu giấy tờ có giá TCTD ảnh 1 
Theo đó, kể từ ngày 1-5, tổ chức tín dụng (bao gồm Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng Hợp tác xã) cùng với chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiếu khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đối với tổ chức, cá nhân trong nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài đang hoạt động và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Riêng Công ty cho thuê Tài chính và Ngân hàng Hợp tác xã chỉ được thực hiện hoạt động này khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đối với khách hàng thông qua phương thức mua có kỳ hạn và mua có bảo lưu quyền truy đòi.

Loại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được chiết khấu bao gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật; tín phiếu ngân hàng nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành và được chiết khấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Rủi ro rút tiền qua máy POS

Rủi ro rút tiền qua máy POS

(ĐTTCO) - NHNN vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016 quy định về hoạt động thẻ NH.