NHNN đính chính Thông tư số 22

NHNN đính chính Thông tư số 22 ảnh 1

Ngày 8-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1992/QĐ-NHNN đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30-8-2011.

Theo đó, NHNN đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30-8-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20-5-2010 của Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng như sau:

“c/ Các khoản phải đòi bằng VNĐ được đảm bảo bằng giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác được thành lập tại Việt Nam phát hành;”.

Theo điểm c, Điều 1 tại Thông tư 22 công bố ngày 30-8, NHNN nêu rõ, các khoản phải đòi bằng VNĐ được đảm bảo bằng giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng phát hành, các khoản phải đòi bằng VNĐ được đảm bảo bằng giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác được thành lập tại Việt Nam phát hành.

Như vậy, tại quyết định đính chính ngày 8-9, NHNN đã bỏ đi vế “các khoản phải đòi bằng VNĐ được đảm bảo bằng giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng phát hành”.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8-9.

(Vietstock)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất