Nâng hiệu quả phòng chống tham nhũng NH

Nâng hiệu quả phòng chống tham nhũng NH ảnh 1
Sáng 17-9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng và nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ: những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, công tác này cũng còn một số hạn chế, yếu kém.

Qua buổi làm việc này, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để góp phần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác nghe Báo cáo của Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và tình hình nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những biện pháp chỉ đạo khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ

Vốn vàng vẫn bất động

(ĐTTCO) - Chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân thành VNĐ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một vấn đề được đặt ra đã nhiều năm, nhưng cho đến nay kết quả đạt được vẫn ở mức thấp.