Năm 2013: Dự kiến xử lý 70.000 tỷ đồng nợ xấu

Theo NHNN, dự kiến, trong năm 2013, Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) sẽ xử lý được từ 40.000-70.000 tỷ đồng nợ xấu.

Năm 2013: Dự kiến xử lý 70.000 tỷ đồng nợ xấu ảnh 1
Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cập nhật đến cuối tháng 7-2013, tổng nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) khoảng 138,98 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,58% tổng dư nợ.

Tốc độ tăng nợ xấu giảm dần

NHNN cho biết con số nợ xấu chiếm 4,58% tổng dư nợ là do các TCTD báo cáo sau khi triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp xử lý nợ xấu, vì vậy tốc độ gia tăng nợ xấu đã giảm dần.

NHNN khẳng định: Nguyên tắc xử lý nợ xấu là huy động mọi nguồn lực trong xã hội và hạn chế sử dụng vốn ngân sách để xử lý nợ xấu.

Theo đó, 5 nhóm giải pháp đồng bộ xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng cần triển khai từ nay đến năm 2015 được xác định bao gồm: Nhóm giải pháp đối với TCTD; nhóm giải pháp đối với khách hàng của TCTD; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về thanh tra, giám sát và giải pháp thành lập Công ty Quản lý Tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) với sự tham gia rộng rãi của hệ thống các TCTD, khách hàng vay vốn và các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương.

Ngay sau khi Đề án được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của các TCTD và Đề án thành lập VAMC. Công ty này hoạt động với nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch và hạn chế rủi ro, chi phí trong xử lý nợ xấu. Hành lang pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu qua VAMC đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, trong năm 2013, VAMC sẽ xử lý được từ 40.000-70.000 tỷ đồng nợ xấu.

Các TCTD cũng đã tích cực thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động (trong đó nhiều TCTD đã giảm từ 20-50% chi phí tiền lương), hạn chế chia cổ tức, lợi nhuận, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, giám sát chất lượng tín dụng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các TCTD vẫn tích cực gia tăng trích lập dự phòng rủi ro để tạo nguồn xử lý nợ xấu và chủ động xử lý một khối lượng lớn nợ xấu bằng nguồn dự phòng.

Theo đó, tổng nợ xấu được xử lý bằng dự phòng rủi ro và đưa ra theo dõi ngoại bảng trong năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2013 là 86,3 nghìn tỷ đồng (năm 2012 là 69,2 nghìn tỷ đồng và 7 tháng đầu năm 2013 là 17,1 nghìn tỷ đồng). Tổng số dư dự phòng còn lại đến cuối tháng 7-2013 là 75,05 nghìn tỷ đồng, tăng 10,85 nghìn tỷ so cuối năm 2012.

Các TCTD tiếp tục thực hiện biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho doanh nghiệp do không phải trả lãi phạt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục có thể vay vốn ngân hàng, đồng thời góp phần kiềm chế nợ xấu gia tăng.

Đẩy mạnh tái cơ cấu

Theo NHNN, sau khi phê duyệt và chỉ đạo triển khai phương án cơ cấu của 5/9 NHTMCP yếu kém trong năm 2012 (3 ngân hàng hợp nhất với nhau, 1 ngân hàng đã sáp nhập vào ngân hàng khác, 1 ngân hàng tự cơ cấu lại), trong 8 tháng đầu năm 2013, NHNN đã trình xin ý kiến và phê duyệt thêm phương án cơ cấu của 3/4 NHTMCP yếu kém còn lại.

Trong đó, 1 ngân hàng sẽ được hợp nhất với TCTD khác và 2 ngân hàng tự cơ cấu lại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thường xuyên giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án cơ cấu lại của cả 8/9 NHTMCP yếu kém nói trên.

Đến nay, tiền gửi và tài sản của nhân dân tại các ngân hàng này đều được bảo đảm an toàn, huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực được xử lý và thu hồi, các sai phạm đang được từng bước khắc phục, tình hình hoạt động dần được cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại.

Đối với 1 ngân hàng yếu kém còn lại, NHNN đang xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của TCTD nước ngoài.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý 9 NHTMCP yếu kém đã được xác định từ đầu năm 2012, NHNN đang tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số TCTD yếu kém và yêu cầu các TCTD này xây dựng Phương án cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, căn bản các TCTD yếu kém trong năm 2013 theo đúng mục tiêu đặt ra tại Đề án.

Đối với các NHTM Nhà nước, 4 NHTMCP có vốn của Nhà nước trên 50% đã xây dựng xong phương án cơ cấu lại và NHNN đang xem xét để phê duyệt các phương án này.

Đến nay, NHNN đã nhận được 24/25 phương án tái cơ cấu của các NHTM cổ phần khác. NHNN đang khẩn trương xem xét phê duyệt Phương án tái cơ cấu của các ngân hàng; đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong phương án tái cơ cấu để đảm bảo các yêu cầu của Đề án cơ cấu lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Quỹ tín dụng nhân dân và các TCTD phi ngân hàng cũng đang được tái cơ cấu. Về cơ bản, các TCTD tiếp tục hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động đang dần được cải thiện; đến thời điểm 31-7-2013, tổng vốn điều lệ toàn hệ thống là 404,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,49 nghìn tỷ đồng (2,66%) so với cuối năm 2012.

Các TCTD đã bước đầu cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và danh mục tài sản, định hướng chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh; từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, chuyển tiền, thanh toán, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các TCTD đã quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ... 

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Loay hoay gỡ sở hữu chéo

Loay hoay gỡ sở hữu chéo

(ĐTTCO) - Xử lý sở hữu chéo (SHC) là 1 trong 2 mục tiêu nổi cộm trong hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM. 

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ