Năm 2010: BIDV lãi trước thuế hợp nhất hơn 4.600 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong năm 2010 của BIDV đạt 9.191 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2009.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.776,5 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2009; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 288,6 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2009; Lãi từ hoạt động khác đạt 387 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2009. Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán hơn 290 tỷ đồng trong khi năm 2009 lãi hơn 721,64 tỷ đồng.

Năm 2010, BIVD trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng 1.764 tỷ đồng, chi phí nhân viên hơn 3.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2010 đạt 4.625,6 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.760,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần của chủ sở hữu đạt 3.757,7 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2009.

Vốn điều lệ của BIDV năm 2010 gần 14.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 366.270 tỷ đồng.

BIDV hiện là một trong 3 ngân hàng có mạng lưới rộng nhất Việt Nam với 113 chi nhánh, 349 phòng giao dịch, 132 quỹ tiết kiệm và 1.095 máy ATM. Ngân hàng này có 10 công ty con và 16.475 nhân viên. Thu nhập bình quân tháng của mỗi nhân viên BIDV là 11,77 triệu đồng.

88% dư nợ cho vay của BIDV trong năm 2010 là cho vay các tổ chức kinh tế, với tổng dư nợ cho vay tính đến 31-12-2010 là gần 254.200 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2009.

HNX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ

Vốn vàng vẫn bất động

(ĐTTCO) - Chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân thành VNĐ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một vấn đề được đặt ra đã nhiều năm, nhưng cho đến nay kết quả đạt được vẫn ở mức thấp.