Mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ in, đúc tiền

(ĐTTCO) - NHNN vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014 hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN. 

Mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ in, đúc tiền

Trong đó, NHNN đưa ra chủ trương mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền không chỉ có đơn vị là doanh nghiệp trực thuộc NHNN để đáp ứng nhu cầu in tiền của NHNN trong thời gian tới. 
Theo đó, dự thảo sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là “cơ sở in, đúc tiền” để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, quy định cấp giấy ủy nhiệm từng lần cho Nhà máy in tiền quốc gia để tổ chức tiếp nhận từng lô hàng nhập khẩu (trong cùng một hợp đồng) ảnh hưởng đến tiến độ làm thủ tục hải quan, dẫn đến gia tăng chi phí lưu kho, lưu bãi… 
Do đó, Cục Phát hành và Kho quỹ đề xuất sửa đổi theo hướng NHNN xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc biệt cho doanh nghiệp theo từng hợp đồng nhập khẩu và bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua biên bản làm việc, thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

NCB ì ạch tái cơ cấu

NCB ì ạch tái cơ cấu

(ĐTTCO) - Trong giai đoạn 1 tái cơ cấu hệ thống NH, 9 NHTMCP yếu kém đã tiến hành tái cấu trúc bao gồm SCB, Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Habubank, Tienphongbank, GPBank, Navibank, TrustBank và Western Bank.

Ngân hàng

FE CREDIT điều chỉnh nâng vốn điều lệ lên 7.328 tỷ đồng

(ĐTTCO) - NHNN vừa ban hành Quyết định 1864/QĐ-NHNN chấp thuận việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là VPBFC - thương hiệu FE CREDIT) từ 4.474 tỷ đồng lên 7.328 tỷ đồng. 

Vàng - ngoại tệ