Không sử dụng quá 50% vốn điều lệ để đầu tư, mua sắm

(ĐTTC) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Nghị định 146/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

Theo đó TCTD chỉ được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định; phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo các hình thức: chia lãi cho các thành viên liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có); bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp; trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của TCTD, hoặc vào quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Muốn minh bạch đốc thúc lên sàn

Muốn minh bạch đốc thúc lên sàn

(ĐTTCO) - Thông tin VPBank chuẩn bị niêm yết 1,3 tỷ cổ phiếu (CP) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vào ngày 17-8 tới đây, khiến việc niêm yết của ngành NH nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.