Chủ động ngăn chặn tiêu cực hoạt động NH

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động tín dụng, ngân hàng, đặc biệt là việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý tín dụng, ngân hàng để chủ động phát hiện và ngăn chặn vi phạm, tham nhũng. 

Chủ động ngăn chặn tiêu cực hoạt động NH ảnh 1 

Những năm qua, ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã góp phần rất quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số tổ chức, đơn vị chưa tuân thủ quy định dẫn đến sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tập trung rà soát cơ chế chính sách, quy định về công tác quản lý hoạt động tín dụng, ngân hàng để bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bảo đảm việc phòng ngừa có hiệu quả sai phạm, tội phạm, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng...

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong tổ chức, đơn vị mình; xây dựng quy trình nghiệp vụ đảm bảo mọi giao dịch được kiểm tra, kiểm soát; xây dựng và thực hiện quy chế công khai, minh bạch thông tin, nhất là về quy trình, thủ tục trong giao dịch với khách hàng; tăng cường đầu tư đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin...

Đồng thời, các tổ chức tín dụng, ngân hàng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở trên địa bàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm, tham nhũng, hạn chế thiệt hại, không để phát sinh hậu quả phức tạp.

Cùng với đó, UBND các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức tín dụng, ngân hàng trong đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm, tội phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, tạo môi trường tín dụng, ngân hàng phát triển lành mạnh và ổn định.

Bộ Công an cũng cần chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng, tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm đặc biệt đối với loại tội phạm công nghệ cao, loại tội phạm rửa tiền có thủ đoạn tinh vi. Các cơ quan Kiểm toán, Kiểm tra, Thanh tra... phải phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng bảo đảm an ninh tiền tệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trái phiếu 10 năm hút hàng

Trái phiếu 10 năm hút hàng

(ĐTTCO) - Ngày 18-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Ngân hàng

Kienlongbank: Lợi nhuận trước thuế đạt 191,56 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất của Kienlongbank vừa được công bố, kết thúc Quý III-2017, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động tại Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Vàng - ngoại tệ