Chế độ tài chính cho TCTD

Chế độ tài chính cho TCTD ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định  57/2012/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài (gọi tắt là TCTD) thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD. Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2012.

Theo Điều 5, TCTD phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ (VĐL) hoặc vốn được cấp (VĐC) tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định. Khi có sự thay đổi VĐL, VĐC thì TCTD phải công bố công khai VĐL, VĐC mới.

Giá trị thực của VĐL, VĐC được xác định bằng VĐL thực góp, VĐC, cộng (trừ) lợi nhuận chưa phân phối (lỗ chưa xử lý) và các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành).

Trong quy định về sử dụng vốn, tài sản (Điều 6), quy định:

(1), TCTD được sử dụng vốn hoạt động để kinh doanh theo quy định của Luật các TCTD, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

(2), TCTD được quyền thay đổi cơ cấu vốn, tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh.

(3), TCTD được sử dụng không quá 50% VĐL và quỹ dự trữ bổ sung VĐL để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. Việc điều động vốn, tài sản giữa các chi nhánh hoặc giữa các công ty thành viên độc lập của TCTD được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của TCTD.

(4), NH nước ngoài được sử dụng không quá 50% VĐC và quỹ dự trữ bổ sung VĐC để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý đầu tư và xây dựng.

Trong việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD (Điều 7), quy định:

(1), TCTD chỉ được dùng VĐL và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp (DN), của các TCTD khác theo quy định của Luật các TCTD.

(2), Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của TCTD cổ phần thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của DN, của các TCTD khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của TCTD.

(3), Hội đồng thành viên của TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của DN, của các TCTD khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của TCTD.

(4), TCTD không được góp vốn, mua cổ phần của các DN, TCTD khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính TCTD đó.

Thảo Vy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Rủi ro rút tiền qua máy POS

Rủi ro rút tiền qua máy POS

(ĐTTCO) - NHNN vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016 quy định về hoạt động thẻ NH. 

Ngân hàng

PVcomBank nâng cấp 4 quỹ tiết kiệm lên phòng giao dịch

(ĐTTCO) - Ngày 22-11, được sự chấp thuận của NHNN, PVcomBank cho biết đã nâng cấp đồng loạt 4 quỹ tiết kiệm (QTK) lên Phòng giao dịch (PGD) tại địa bàn thuộc Hà Nội, TPHCM, Thừa Thiên - Huế để mở rộng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Vàng - ngoại tệ

Giá USD ngày 22/11 tăng trở lại

(ĐTTCO)-Sáng 22/11, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại và tỷ giá trung tâm VND/USD cùng tăng trở lại so với cùng thời điểm sáng qua.