14.000 tỷ đồng cho vay đối tượng chính sách

14.000 tỷ đồng cho vay đối tượng chính sách ảnh 1

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 886.332 lượt khách hàng, với tổng doanh số cho vay đạt 14.230 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2011.

Tính đến 30-6-2012 tổng dư nợ đạt 107.762 tỷ đồng, với hơn 6,9 triệu khách hàng còn dư nợ, tăng 4.031 tỷ đồng so với 31-12-2011 (tăng 3,9%), trong đó tập trung vào các chương trình: cho vay học sinh, sinh viên tăng 1.540 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo tăng 1.359 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tăng 309 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 743 tỷ đồng.

Dư nợ chủ yếu tập trung ở 6 chương trình tín dụng lớn (chiếm 96,7% tổng dư nợ): cho vay hộ nghèo 39.841 tỷ đồng (chiếm 37% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên 34.986 tỷ đồng (chiếm 32,5%); cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 11.106 triệu đồng (chiếm 10,3%); cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9.283 tỷ đồng (chiếm 8,6%); cho vay giải quyết việc làm đạt 5.257 tỷ đồng (chiếm 4,9%); cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 3.644 tỷ đồng (chiếm 3,4%).

Trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng, hộ nghèo đang thụ hưởng 58.223 tỷ đồng (chiếm 54% tổng dư nợ), còn lại là các đối tượng chính sách khác.

Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 14.230 tỷ đồng với 886.332 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2011, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo 6.491 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên 3.059 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.733 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.546 tỷ đồng.

Doanh số thu nợ đạt 10.188 tỷ đồng, bằng 132% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó tập trung doanh số thu nợ ở một số chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo 5.123 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên 1.519 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.642 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, tăng cường, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều sai sót, tồn tại; các đơn vị tập trung thu nợ, thu lãi với kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2011, từ đó tăng cường nguồn vốn cho vay quay vòng.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tập trung huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho vay các chương trình tín dụng, đặc biệt là Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2012 - 2013; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực đồng bằng sông Cửu Long; kiện toàn, nâng cao hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn...

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

NCB ì ạch tái cơ cấu

NCB ì ạch tái cơ cấu

(ĐTTCO) - Trong giai đoạn 1 tái cơ cấu hệ thống NH, 9 NHTMCP yếu kém đã tiến hành tái cấu trúc bao gồm SCB, Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Habubank, Tienphongbank, GPBank, Navibank, TrustBank và Western Bank.

Ngân hàng

FE CREDIT điều chỉnh nâng vốn điều lệ lên 7.328 tỷ đồng

(ĐTTCO) - NHNN vừa ban hành Quyết định 1864/QĐ-NHNN chấp thuận việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là VPBFC - thương hiệu FE CREDIT) từ 4.474 tỷ đồng lên 7.328 tỷ đồng. 

Vàng - ngoại tệ