1.275 tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tính đến ngày 31-12-2017, đã có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

1.275 tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bao gồm 93 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 Ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 Quỹ Tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện cấp mới, cấp đổi, thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi; đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng, nâng cao vị thế của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.
Cũng tính đến ngày 31-12-2017, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu chính phủ; tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ các tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua. 

Thiên Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tăng tín dụng theo sức khỏe nhà băng

Tăng tín dụng theo sức khỏe nhà băng

(ĐTTCO) - Không chỉ áp trần tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho hệ thống NHTM, NHNN còn đang định hướng giảm tốc TTTD khi mức tăng của năm 2018 và 2019 chỉ 14%. Song NHNN cũng khuyến khích các NH lành mạnh hóa hoạt động bằng cách cấp hạn mức TTTD cao hơn cho các NHTM đã đạt chuẩn Basel II. 

Ngân hàng

Cần “đơn thuốc” cho “tín dụng đen”

(ĐTTCO) - Căn nguyên của căn bệnh trầm kha “tín dụng đen” là do nhu cầu vốn của người dân quá lớn, trong khi các kênh cung cấp chính thức như NH, quỹ tín dụng nhân dân… không đáp ứng được, còn các kênh mới và linh hoạt như cho vay tiêu dùng lại chưa phổ biến.

Vàng - ngoại tệ

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019