Phát huy công cụ xử lý nợ xấu

Phát huy công cụ xử lý nợ xấu

(ĐTTCO) - Cơ chế mua bán nợ theo thị trường, mở rộng thị trường mua bán nợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đang kích thích thị trường mua bán nợ chuyển biến tích cực.
Đã thu hồi được 50.165 tỷ đồng nợ xấu

Đã thu hồi được 50.165 tỷ đồng nợ xấu

(ĐTTCO).- Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, tính đến nay, sau hơn 3 năm hoạt động, VAMC đã mua tổng cộng được 25.689 khoản nợ xấu tại 42 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gốc 284.206 tỷ đồng, giá mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt là 247.423 tỷ đồng.

VAMC mua hơn 262.000 tỉ đồng nợ xấu

(ĐTTCO)-Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty VAMC, cho biết từ năm 2013 dến nay, VAMC đã thực hiện mua được 25.062 khoản nợ của 42 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc là 262.054 tỉ đồng. Giá mua nợ là 227.848 tỉ đồng.
Mở cửa khai thông cục nợ xấu

Mở cửa khai thông cục nợ xấu

(ĐTTCO) - Quyết định đầu tiên được tân Thống đốc NHNN ban hành trong thời gian vừa nhận nhiệm vụ là phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Như vậy, phương án gom nợ bằng cách phát hành trái phiếu đặc biệt góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn vừa qua đã đến lúc phải được thay thế bằng cách xử lý mới.
8 NHTM được bổ sung mua nợ

8 NHTM được bổ sung mua nợ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có các Quyết định về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần.
Nợ xấu: Mua dễ, bán khó

Nợ xấu: Mua dễ, bán khó

Không thể phủ nhận sự tham gia của Công ty Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) nợ xấu của các NH đã được khoanh vùng, tránh sự đổ vỡ hệ thống, đảm bảo tăng trưởng tín dụng... Song đằng sau việc mua nợ bằng trái phiếu của VAMC là xử lý nợ xấu, bán nợ, thu hồi nợ thông qua đấu giá tài sản đảm bảo... khi thiếu hành lang pháp lý để triển khai.
VAMC đã mua 91.000 tỉ đồng nợ xấu

VAMC đã mua 91.000 tỉ đồng nợ xấu

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VAMC cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 30/9, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đạt 91.314 tỉ đồng dư nợ gốc với giá mua 82.155 tỉ đồng. Do tiến độ mua nợ đang khá suôn sẻ, nên đến thời điểm này Công ty đã mua vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm (80.000 tỉ đồng) nợ xấu trên sổ sách trong năm 2015.
Khơi thông dòng chảy xử lý nợ xấu qua VAMC

Khơi thông dòng chảy xử lý nợ xấu qua VAMC

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) quyết định và chịu trách nhiệm về việc mua khoản nợ xấu theo giá trị thị trường, phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt để thanh toán cho các tổ chức tín dụng bán nợ khi mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng...
VAMC sẽ hạn chế dần mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt

VAMC sẽ hạn chế dần mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết, từ 2016 trở đi, VAMC xác định phải tự đi trên đôi chân của mình do toàn bộ nợ xấu đã về mức 3% và Ngân hàng Nhà nước sẽ không cần phải yêu cầu các tổ chức tín dụng bán nợ xấu cho VAMC.
Căng thẳng nợ xấu

Căng thẳng nợ xấu

Tín dụng 7 tháng đầu năm tăng trưởng rất chậm do tình hình nợ xấu, nhất là nợ có khả năng mất vốn đang tăng cao, nên buộc NHTM phòng thủ chặt hơn trong cho vay. Mặc dù phía NHNN đã và đang tích cực đẩy mạnh các giải pháp để xử lý nợ xấu, tuy nhiên tiến độ mua nợ xấu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) lại khá chậm. Do vậy NH phải nỗ lực thu hồi nợ và trích lập dự phòng rủi ro là chính để đảm bảo an toàn hoạt động.