Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là một trong nhiều DNNN làm ăn thua lỗ

Đặc quyền, ưu ái làm “hư” DNNN

(ĐTTCO)-Có nhiều “nút thắt” đang gây cản trở quá trình tái cơ cấu DNNN một cách hiệu quả, trong đó có yếu tố ưu ái, lợi ích nhóm, kỷ luật chưa nghiêm

Bộ Công thương vẫn muốn làm thép

Bộ Công thương vẫn muốn làm thép

(ĐTTCO)- Sáng 15-11, khi Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định trên diễn đàn Quốc hội không có lợi ích nhóm trong phê duyệt dự án thép Cà Ná, trang web Bộ Công thương đưa hàng loạt thông tin theo hướng nên ủng hộ các dự án thép lớn.