Kết nối doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn

Kết nối doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn

Nhân dịp đầu năm mới 2014, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, chia sẻ với ĐTTC về chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng (DN-NH), mô hình kết nối theo hình thức “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi” đang tiếp tục thực hiện giai đoạn II năm 2014 để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
Gỡ hàng tồn mới kết nối doanh nghiệp-ngân hàng

Gỡ hàng tồn mới kết nối doanh nghiệp-ngân hàng

Khó khăn lớn nhất đang bao trùm hầu hết doanh nghiệp (DN) nước ta hiện nay là hàng hóa tồn kho cao. Vì vậy, vấn đề cấp thiết trong thời điểm này là cần có ngay một số giải pháp tích cực để hỗ trợ DN tiêu thụ sản phẩm.