Cổ phần hóa  cần thực chất hơn

Cổ phần hóa cần thực chất hơn

(ĐTTCO) - Trong bối cảnh từ năm 2018, không biết trông chờ vào yếu tố nào để tăng trưởng khi khả năng khai thác thêm dầu để bán hoặc xuất khẩu khoáng sản đã cạn kiệt, việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được xem như một chỗ dựa cho nền kinh tế. 
Muốn nhà đầu tư tốt  phải tạo sự khác biệt

Muốn nhà đầu tư tốt phải tạo sự khác biệt

(ĐTTCO) - Trong số báo ra ngày 2-11-2017, ĐTTC đã có bài phản ánh thực trạng NĐT chiến lược nước ngoài khó mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong nước do những vấn đề liên quan chưa minh bạch, giá chưa theo thị trường, tỷ lệ bán cổ phần thấp… 
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Tờ trình của UBTVQH về tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Không còn tình trạng 3 bộ quản lý nợ công

(ĐTTCO)-Trong dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Bộ Tài chính được UBTVQH đề nghị là cơ quan chủ trì đàm phán, ký kết các thỏa thuận vay thương mại, các hiệp định khung, hiệp định vay cụ thể về vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Nhà đầu tư khó mua cổ phần DNNN

Nhà đầu tư khó mua cổ phần DNNN

(ĐTTCO) - Chủ trương thu hút nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL) vào quá trình bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã có hơn 10 năm nay.
Nợ 583 doanh nghiệp nhà nước hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Nợ 583 doanh nghiệp nhà nước hơn 1,5 triệu tỷ đồng

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của 583 doanh nghiệp nhà nước cho thấy, tổng tài sản các doanh nghiệp tăng gần 4% so với năm 2015, giá trị tuyệt đối hơn 3 triệu tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp. Ảnh: LÃ ANH

Thu từ doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh

(ĐTTCO)-Chiều 23-10, Quốc hội đã nghe các báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Quốc hội về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018 - 2020.
Mới cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp

Mới cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến hết quý III đã cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 4 tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Becamex Bình Dương, Thanh Lễ Bình Dương.
Để tài nguyên đất… vô giá

Để tài nguyên đất… vô giá

(ĐTTCO) - Dư luận lâu nay bất bình trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giao đất, cho thuê đất… có nguồn gốc đất công thường định giá thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.