Cần chấp nhận luật chơi chung

Cần chấp nhận luật chơi chung

(ĐTTCO) - Tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra, một vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về câu chuyện thị trường, giải cứu nông sản. 
Hệ lụy can thiệp phi thị trường

Hệ lụy can thiệp phi thị trường

(ĐTTCO) - Trên mục Thời luận nhiều số báo trước, ĐTTC liên tục có bài cảnh báo việc giải cứu nông sản, gia súc đã không còn là câu chuyện tình thế nữa, mà đang có nguy cơ trở thành "đại dịch" của trong xuất nông nghiệp nước ta. 
Không thể mãi giải cứu

Không thể mãi giải cứu

(ĐTTCO) - Câu chuyện giải cứu nông sản, sản phẩm chăn nuôi đã không còn là câu chuyện cũ, cũng không còn là câu chuyện tình thế nữa, mà nó đang có nguy cơ trở thành "đại dịch" của sản xuất nông nghiệp nước ta.