Siết bảo lãnh, tái cơ cấu nợ vay

Siết bảo lãnh, tái cơ cấu nợ vay

(ĐTTCO) - Hiện nay nhiều dự án đầu tư được Chính phủ cấp bảo lãnh vay nợ trong và ngoài nước thời gian qua đã mất khả năng trả nợ. Thực trạng này buộc Chính phủ phải siết bảo lãnh vay nợ và tái cơ cấu các khoản nợ vay.

Chặt chẽ việc vay và cho vay

Chặt chẽ việc vay và cho vay

(ĐTTCO) - Một loạt dự thảo nghị định liên quan đến việc quản lý vay, cho vay đang được Bộ Tài chính hoàn chỉnh để quy định chi tiết Luật Quản lý nợ công.
Bảo lãnh nhà ở vẫn vướng

Bảo lãnh nhà ở vẫn vướng

(ĐTTCO) - Thông tư 13/2017 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015 về bảo lãnh NH đã có hiệu lực từ giữa tháng 11-2017, nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi người mua nhà ở hình thành trong tương lai (NOHTTTL) và tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư.
HDBank hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7

HDBank hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7

(ĐTTCO) - Ngày 12-12, tại Hà Nội, HDBank và Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí của cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử.
Gỡ nút thắt bảo lãnh tín dụng

Gỡ nút thắt bảo lãnh tín dụng

(ĐTTCO) - Bảo lãnh tín dụng (BLTD) là hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận vốn NH hiệu quả ở các nước.