Tập đoàn Mường Thanh sai phạm nối tiếp sai phạm (Bài 2)

Tập đoàn Mường Thanh sai phạm nối tiếp sai phạm (Bài 2)

(ĐTTCO) - Ngoài sai phạm xây dựng sai phép, không phép và phá vỡ quy hoạch được duyệt, những kết luận gần đây của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng, cho thấy Tập đoàn Mường Thanh có nhiều sai phạm trong chuyển nhượng dự án, trốn thuế và nợ tiền sử dụng đất.