Tạo thêm động lực cho  chương trình kết nối NH-DN

Tạo thêm động lực cho chương trình kết nối NH-DN

(ĐTTCO) - Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hầu hết là DN nhỏ và vừa (DNNVV), với điểm yếu là thiếu vốn, thiếu công nghệ, trang thiết bị, nguồn nhân lực, nhưng khó khăn lớn nhất là tiếp cận vốn NH.
Gỡ nút thắt bảo lãnh tín dụng

Gỡ nút thắt bảo lãnh tín dụng

(ĐTTCO) - Bảo lãnh tín dụng (BLTD) là hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận vốn NH hiệu quả ở các nước. 
Score hỗ trợ DN may mặc, da giày tiết kiệm chi phí

Score hỗ trợ DN may mặc, da giày tiết kiệm chi phí

(ĐTTCO) - Chương trình Phát triển Doanh nghiệp bền vững (Score) là chương trình hỗ trợ của VCCI TPHCM phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm hỗ trợ DNNVV khắc phục những hạn chế, tiết kiệm chi phí, cải tiến sản xuất, hội nhập sâu rộng, đồng thời tích cực và chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Lãnh đạo VCCI, lãnh đạo cấp cao USABC tọa đàm với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đưa DNNVV tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(ĐTTCO) - Ngày 23-10, tại TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức Hội thảo “Đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào thế giới Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Hãy bắt đầu từ cái nhỏ

(ĐTTCO) - Hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là chủ đề của nhiều chương trình hội thảo, hội nghị trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu của Việt Nam cũng như “cơn bão” cách mạng CN 4.0
Đổi mới công nghệ ngày càng lùi

Đổi mới công nghệ ngày càng lùi

(ĐTTCO) - Đánh giá việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong giai đoạn 2011-2015, một nghiên cứu cho thấy có tác động không rõ ràng đến tăng quy mô DN và thúc đẩy DN nhỏ đổi mới công nghệ so với DN lớn.
Công cụ đã có, thiếu hỗ trợ

Công cụ đã có, thiếu hỗ trợ

(ĐTTCO) - Đầu tư tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) đã liên tục tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, số DNNVV khó khăn trong việc tiếp cận vốn vẫn còn rất nhiều và muốn tháo gỡ cần có sự phối hợp từ các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội và bản thân các DN.
 
Giải bài toán vốn DNNVV: Ngân hàng và DN cùng kêu khó!

Giải bài toán vốn DNNVV: Ngân hàng và DN cùng kêu khó!

(ĐTTCO)-Mặc dù đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn luôn sẵn sàng nhưng chính các tổ chức tín dụng cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Để bảo lãnh tín dụng thực sự hỗ trợ DN

Để bảo lãnh tín dụng thực sự hỗ trợ DN

(ĐTTCO) - Một khảo sát của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) tại Bắc Ninh, cho thấy các DNNVV thường thiếu tài sản thế chấp và thiếu kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ vay vốn, dự án sản xuất - kinh doanh dù có ý tưởng kinh doanh tốt.