EU điều tra thương vụ bán tài sản tập đoàn Alstom

EU điều tra thương vụ bán tài sản tập đoàn Alstom

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết thỏa thuận này có thể sẽ loại bỏ một trong ba đối thủ cạnh tranh chính của GE trên thị trường tuabin khí công suất cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến các khách hàng trong 28 quốc thành viên của EU.