Cảnh báo đa cấp tài chính qua mạng (Kỳ 2)

Cảnh báo đa cấp tài chính qua mạng (Kỳ 2)

(ĐTTCO) - Nhằm đạt được tổng giá trị hóa đơn 1.250USD (hơn 28 triệu đồng) để nhận lại được tối đa 250USD khi tham gia vào Saivian các thành viên phải ráo riết săn mua lại hóa đơn thanh toán thẻ Visa, Master của bất kỳ ai.