Điều kiện kinh doanh vẫn còn ràng buộc

Điều kiện kinh doanh vẫn còn ràng buộc

(ĐTTCO) - Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có đề xuất sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Đáng chú ý trong Luật Đầu tư sau khi đánh giá tác động, bộ này muốn bãi bỏ 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong danh mục 243 ngành nghề vốn vừa được sửa đổi, bổ sung năm 2016 (vừa có hiệu lực 1-7-2017).
Nhiều rào cản doanh nghiệp phát triển

Nhiều rào cản doanh nghiệp phát triển

(ĐTTCO) - Số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, hiện có hơn 4.200 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) ứng với 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Nhiều rào cản doanh nghiệp phát triển

Nhiều rào cản doanh nghiệp phát triển

(ĐTTCO) - Số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, hiện có hơn 4.200 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) ứng với 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Vay vốn ưu đãi phát sinh rào cản

Vay vốn ưu đãi phát sinh rào cản

(ĐTTCO) - Hiện nay các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên đều có chính sách hỗ trợ và NHNN cũng đang tập trung ưu đãi về chính sách để hỗ trợ vốn cho nhóm doanh nghiệp (DN) này. Tuy nhiên, thực tế việc DN tiếp cận vốn NH vẫn chưa thông suốt.
 
Hộ nghèo tại miền núi được giảm 50% lãi suất vay vốn

Hộ nghèo tại miền núi được giảm 50% lãi suất vay vốn

(ĐTTCO)-Từ hôm nay 7.7, hộ nghèo ở các thôn, bản, buôn, xã… thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi để tạo đất sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề.
 
 
Điều kiện kinh doanh đang làm khó doanh nghiệp ngành in

Điều kiện kinh doanh ngày càng áp đặt doanh nghiệp

(ĐTTCO)-Qua rà soát 14 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 402 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của 3 bộ đang quản lý nhiều lĩnh vực có điều kiện “nóng” nhất và chứa đựng nhiều bất cập.