Tổ chức rút tiền mặt qua tài khoản chịu phí 0,005%

Đối tượng áp dụng là NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

 Tổ chức rút tiền mặt qua tài khoản chịu phí 0,005% ảnh 1
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới ký ban hành Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Theo đó, NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số tiền rút.

Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại đơn vị.

Chậm nhất vào ngày 15/1 hàng năm, Sở giao dịch, các chi nhánh tổng hợp số liệu thu phí rút tiền mặt trong năm tại đơn vị gửi về Vụ Thanh toán NHNN hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc NHNN khi cần thiết.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015 và bãi bỏ Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 của NHNN hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất