Thời điểm đôn đốc doanh nghiệp lên sàn

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho rằng với vị thế, vai trò của TTCK đang được khẳng định rõ nét hơn trong nền kinh tế, việc đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp để nền kinh tế vượt qua khó khăn đang tạo ra những cơ hội cho TTCK. Ông Dũng phân tích:

Ở thời điểm đầu năm 2014, chúng ta thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn từ kinh tế vĩ mô so với cùng thời điểm năm 2012. Đó là nợ xấu dù chưa thể xử lý xong một sớm một chiều, nhưng đã nhìn thấy có cửa thoát; thị trường bất động sản dù không ai dám nghĩ sẽ phục hồi nhanh nhưng cũng không ai nghĩ sẽ xấu hơn; nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn có hoạt động tốt dù tín dụng không ra nhiều, doanh nghiệp vẫn phát hành riêng lẻ tốt, lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung đã tốt hơn vào thời điểm quý III, IV-2013...

Thời điểm đôn đốc doanh nghiệp lên sàn ảnh 1

Năm 2013 kết thúc với những tín hiệu kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước đã có nhiều cải thiện, các giải pháp cho thị trường đã được cơ quan quản lý tích cực triển khai. Hoạt động của doanh nghiệp niêm yết đang có những tín hiệu phục hồi tốt, khi lỗ giảm dần và lãi có xu hướng tăng. Với những tín hiệu tích cực như vậy cho nền kinh tế, lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ khả quan hơn.

PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, vẫn biết TTCK ấm lên sẽ thuận lợi cho việc bán, thoái vốn. Song điều quan trọng không chỉ nằm ở giá mà còn là mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp?

Ông TRẦN VĂN DŨNG: - Nếu TTCK ấm lên, việc thoái vốn, cổ phần hóa rõ ràng thuận lợi hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa chờ giá cao để bán. TTCK ấm lên thể hiện lòng tin của NĐT vào nền kinh tế và họ sẵn sàng bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Còn về giá, theo tôi có 2 vấn đề. Thứ nhất là vấn đề của thị trường. Nếu tại một thời điểm anh biết sẽ bán được giá 10 chấm sẽ không ai sẵn sàng bán giá 5 chấm cả.

Đó là vấn đề của thị trường, thuận mua vừa bán và điều đó phụ thuộc vào thời điểm. Vấn đề thứ hai liên quan đến quan điểm và nhận thức. Nếu anh muốn bán bớt phần vốn nhà nước nhằm tái cơ cấu, mục đích kiếm lãi nhẹ hơn anh có thể bán với giá thấp hơn cho đối tác chiến lược. Tất nhiên, điều đó cũng phụ thuộc vào mục tiêu bán giá cao hay tái cơ cấu lên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng quyết định bán vốn nhà nước với giá nào, không thất thoát tài sản là vấn đề nhạy cảm và để giải quyết được vấn đề đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mục tiêu đặt ra.

Năm 2014, hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh và Chính phủ, Bộ Tài chính đều nhận thấy nếu TTCK không ấm lên tái cấu trúc sẽ rất khó, bởi muốn cổ phần hóa phải bán. TTCK ấm lên nợ xấu ngân hàng sẽ giảm, cân đối tài sản tốt hơn, từ đó huy động vốn tốt hơn

- Có nhiều ý kiến cho rằng để tăng hàng hóa chất lượng cần quyết liệt trong việc ép doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện phải niêm yết. Ông nghĩ sao về điều này?

- Để có thể tăng lượng hàng hóa cho TTCK, Chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm các trường hợp không kịp thời đưa CP lên thị trường có tổ chức. Bởi trên thực tế, chúng ta đã có quy định nhưng việc tuân thủ quy định này vẫn chưa cao, do chưa có chế tài cụ thể xử lý các trường hợp vi phạm.

Với chủ trương của Chính phủ trong việc đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước đang được thực hiện quyết liệt, cùng với kết quả của năm 2013, tôi cho rằng trong năm 2014, các chương trình đấu giá tại HNX sẽ có bứt phá, khả năng có nhiều doanh nghiệp thực hiện đấu giá và đây cũng là nguồn hàng tiềm năng để giúp TTCK khôi phục và phát triển trong thời gian tới.

- Một điểm khiến thị trường rất quan tâm là việc thoái, bán vốn nên hay không nên cho phép bán dưới mệnh giá. Đến nay mới có quy định cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thực hiện điều này. Theo ông có nên mở rộng với các tập đoàn, tổng công ty khác khi thời hạn cuối vào năm 2015 đang đến gần?

- SCIC đang được kết hợp 2 biện pháp trong thoái vốn là thị trường và chính sách thoái vốn. Nếu SCIC đưa cổ phần ra đấu giá không thành lần 1, 2 thì sau đó có thể được giảm giá để bán, kể cả dưới mệnh giá. Điều đó hoàn toàn hợp lý, bởi trước đây doanh nghiệp định giá theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần nhưng trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bị cụt vốn, việc bán với mệnh giá là điều không tưởng. Nếu giữ quan điểm như vậy việc bán vốn tại các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ rất khó.

Thực tế thời gian qua đã không thực hiện được việc này là minh chứng rõ nét. Để thực hiện quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp nên mở rộng cơ chế thoái vốn, cho phép doanh nghiệp được bán cổ phần theo giá thị trường. Nghĩa là chấp nhận cho doanh nghiệp bán cổ phần và thoái vốn dưới mệnh giá trên cơ sở định giá lại doanh nghiệp.

- Minh bạch và phải niêm yết là những đòi hỏi của NĐT đối với không ít doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Theo ông cần có giải pháp nào để thúc đẩy quá trình này?

- Chính phủ mong muốn doanh nghiệp nhà nước phải minh bạch tài chính như doanh nghiệp niêm yết và điểm đột phá phải từ SCIC. Bởi lẽ hiện nay SCIC đang đại diện phần vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp với tỷ lệ lớn hoặc chi phối.

Những doanh nghiệp SCIC nắm hầu hết là công ty đại chúng, phải lên sàn. Tuy nhiên, việc niêm yết hay không phụ thuộc vào đại hội cổ đông và lá phiếu của SCIC là tương đối quyết định. Bên cạnh đó, muốn thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tại doanh nghiệp mà SCIC đại diện để dần thẩm thấu vào các doanh nghiệp nhà nước khác, việc thực hiện qua SCIC sẽ là con đường rất ngắn.

- Xin cảm ơn ông.

Hà My (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất