Gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế cả nước nói chung và TPHCM nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có dấu hiệu phục hồi, đạt được những kết quả khả quan. 6 tháng cuối năm, TPHCM tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu tốc dộ tăng trưởng GDP đạt 10%.

TPHCM luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiếp sức doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; chủ động đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế tiếp cận các khoản tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, huy động nguồn vốn khả dụng đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng cho TP với chi phí sử dụng vốn thấp, thời gian tài trợ dài. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng cao so với cùng kỳ, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, mất việc làm của người lao động. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp. Tiến độ thi công, tiến độ giải ngân của các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các chương trình trọng điểm tuy được các chủ đầu tư quan tâm đẩy nhanh nhưng nhìn chung vẫn chưa cao… Đây là những “nút thắt” cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã đề ra, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn khó khăn trong 6 tháng đầu năm, TP xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2012 là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Để góp phần giải tỏa khó khăn cho sản xuất, TP sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả; rà soát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2012 và xây dựng phương án hỗ trợ bổ sung, trong đó tập trung mở rộng thị trường có tiềm năng, thị trường truyền thống có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao để doanh nghiệp có thể chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường.

Lãnh đạo TP và các sở, ngành tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để lắng nghe và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Tập trung thúc đẩy chương trình xuất khẩu, giảm nhập khẩu, nhất là hàng tiêu dùng, xa xỉ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần giải quyết hàng tồn kho cho các doanh nghiệp.

Trước diễn biến bất lợi của nền kinh tế, TPHCM tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt để kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động.

Tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn; theo dõi và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái pháp luật; ngăn chặn kịp thời hành vi thu gom ngoại tệ để nhập lậu hàng hóa ảnh hưởng đến cán cân thanh toán chung của cả nước.

Gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ảnh 1

Một trong những giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp là giải phóng hàng tồn kho.
Ảnh: CAO THĂNG

Trong bối cảnh hiện nay, TP ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách cho các dự án quan trọng, xây dựng các giải pháp đồng bộ triển khai công tác thu thuế ngay sau khi hết thời gian gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, không để phát sinh số nợ thuế khó đòi mới trong năm 2012.

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình phòng, chống lụt bão; ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án.

Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng của TP; thường xuyên rà soát tiến độ của các dự án để điều chuyển tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012.

Tạm chưa giao vốn đối với các dự án sử dụng vốn không hiệu quả hoặc chưa cấp bách, tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình sử dụng vốn viện trợ nước ngoài và các công trình phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn xã hội hóa, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án trọng điểm, cấp bách của TP.

Để tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, các ngành chức năng cần tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời thống kê tình hình việc làm của người lao động; thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm miễn phí và tư vấn hướng nghiệp.

Các trung tâm giới thiệu việc làm cần đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm việc làm cho người thất nghiệp và hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp tìm kiếm nguồn lao động; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm. Kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động đưa người  lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các quận/huyện.

Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất