Đánh giá “sức khỏe” nền kinh tế

Qua thảo luận, nhiều ĐBQH cho rằng việc lập dự toán NSNN của nước ta vẫn đang gặp khó khăn trong việc dự báo các khoản thu. Từ thực tế vừa qua có thể thấy công tác lập dự toán ngân sách đã không dự báo được sự sụt giảm các khoản thu từ doanh nghiệp. Do vậy, theo TS. Cao Sỹ Kiêm, ĐBQH tỉnh Thái Bình, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam, điều quan trọng khi lập dự toán NSNN là phải xác định được nguồn thu và khả năng thành thu.

PHÓNG VIÊN: - Theo báo cáo của Chính phủ, thu NSNN năm 2012 có khả năng chỉ đạt dự toán. Có thể nói đây là việc chưa có tiền lệ, bởi lâu nay việc thu NSNN thường vượt dự toán rất nhiều. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

TS. CAO SỸ KIÊM: - Theo tôi, phải nỗ lực rất nhiều năm nay chúng ta mới có thể đạt được dự toán thu NSNN. Căn cứ vào con số thu NSNN 9 tháng năm 2012 theo báo cáo của Chính phủ, có thể thấy nguồn thu ngân sách đạt thấp. Thu ngân sách đạt thấp do sự sụt giảm ở đối tượng thu và nguồn thu.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp phá sản, thu hẹp sản xuất, hàng hóa tồn kho cũng ảnh hưởng đến việc đóng góp vào NSNN. Mặt khác, xuất khẩu giảm trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng tác động trực tiếp làm giảm nguồn thu NSNN. Trong bối cảnh đó, có một điểm sáng là giá dầu thô xuất khẩu tăng, đã góp một phần đáng kể bù vào NSNN.

Đánh giá “sức khỏe” nền kinh tế ảnh 1

Kỳ vọng thu NSNN từ xuất khẩu dầu thô.
(Trong ảnh: Khai thác dầu thô tại mỏ Sư Tử Vàng).

- Đạt dự toán là điều đáng mừng trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo một số ĐBQH, điều này cũng thể hiện một vấn đề tồn tại lâu nay là khâu lập dự toán chưa chính xác?

- Về công tác lập dự toán NSNN, chúng ta vẫn đang gặp khó khăn trong việc dự báo các khoản thu. Từ thực tế vừa qua có thể thấy, công tác lập dự toán ngân sách đã không dự báo được sự sụt giảm các khoản thu từ phía các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Trong việc lập ngân sách, điều quan trọng là phải xác định được nguồn thu và khả năng thành thu, điều mà thời gian qua chúng ta chưa làm được.

 - Có nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng dự toán NSNN trong trung và dài hạn chứ không nên theo từng năm như hiện nay. Vậy với  điều kiện của chúng ta hiện nay, đã có thể thực hiện xây dựng dự toán NSNN trung và dài hạn được chưa?

- Theo tôi, việc lập dự toán thu NSNN trong trung và dài hạn là cần thiết, các nước có nền kinh tế phát triển đều thực hiện công việc này. Trong bối cảnh của Việt Nam, cũng cần từng bước thúc đẩy việc dự toán thu NSNN trung và dài hạn. Để thực hiện  lập dự toán thu NSNN trong trung và dài hạn, chúng ta cần cải thiện nhiều vấn đề như nâng cao tính minh bạch các khoản thu của từng lĩnh vực và nền kinh tế.

Vấn đề minh bạch tài chính cần phải được nâng cao cả ở khu vực doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác của nền kinh tế. Ngoài ra, cần phải cải thiện về khả năng lập dự toán, dự báo ngân sách nhà nước sát với thực tế.

- Năm 2013 được đánh giá là sẽ rất khó khăn đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, theo ông phương án xây dựng dự toán NSNN trong năm 2013 cần được định hướng như thế nào?

 - Tôi nghĩ rằng trong quá trình lập dự toán cho những năm tới, cụ thể là năm 2013, cần phải đánh giá đúng “sức khỏe” của doanh nghiệp, của nền kinh tế hiện nay. Đồng thời, rà soát và tính toán rõ xem nguồn thu nào giảm, nguồn thu nào tăng, mức tăng giảm là bao nhiêu.

Cũng cần phải tính toán làm sao để việc tăng thu không gây khó cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn.

- Xin cảm ơn ông.

Hàm Yên (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất