Xuất siêu 64 triệu USD trong 10 tháng

Trong 10 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 2,69 tỷ USD. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh hơn so với nhập khẩu.

Xuất siêu 64 triệu USD trong 10 tháng ảnh 1 

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2012 (từ 16-10 đến 31-10) đạt gần 10,51 tỷ USD, tăng 7,3% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2012.

Tính đến hết tháng 10-2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 187,54 tỷ USD, tăng 12,5% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 93,8 tỷ USD, tăng 18,9% và nhập khẩu đạt 93,74 tỷ USD, tăng 6,7%.

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 thặng dư 662 triệu USD. Như vậy, tính trong 10 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 64 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu xuất nhập khẩu của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng của khối doanh nghiệp FDI đạt 51,95 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI 10 tháng đạt 49,26 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,6% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Như vậy trong 10 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 2,69 tỷ USD.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.