Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 257 tỉ USD

Tính đến hết ngày 15/10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 257,46 tỉ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 27,22 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2014.

 Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 257 tỉ USD ảnh 1
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong kỳ 1 tháng 10 (từ 1/10 đến 15/10) đạt 13,1 tỉ USD, giảm 10,3%  tương ứng giảm 1,49 tỉ USD so với nửa cuối tháng 9.

Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 8,48 tỉ USD, giảm 9,9% tương ứng giảm 936 triệu USD so với nửa cuối tháng 9. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10  thặng dư 59 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/10 thâm hụt 3,97 tỉ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 đạt gần 6,58 tỉ USD, giảm 9,7%  (tương ứng giảm hơn 709 triệu USD) so nửa cuối tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 126,74 tỉ USD, tăng 9% (tương ứng tăng gần 10,5 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 9, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10 giảm chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Hàng dệt, may giảm 154 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 88 triệu USD; sắt thép các loại giảm 59 triệu USD; hàng thủy sản giảm 58 triệu USD; giày dép các loại giảm 54 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 46 triệu USD.... Trong khi đó, chỉ một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như gạo tăng 61 triệu USD…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 4,54 tỉ USD, giảm 10,7%, tương ứng giảm hơn 542 triệu USD so với nửa cuối tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu gần 86,47 tỉ USD, tăng 20,6%, tương tứng tăng 14,76 tỉ USD và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 đạt 6,52 tỉ USD, giảm 10,8%, tương ứng giảm 786 triệu USD so với nửa cuối tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 130,72 tỉ USD, tăng 14,7%, tương ứng tăng 16,73 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10 giảm chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 217 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 153 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 91 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 82 triệu USD; ngô giảm 78 triệu USD. Bên cạnh đó có mặt hàng có kim ngạch tăng như khí đốt hóa lỏng tăng 33 triệu USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10 đạt hơn 3,95 tỉ USD, giảm 9,1% so với nửa cuối tháng 9. Tính đến hết ngày 15/10, các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 77,28 tỉ USD, tăng 19,9%, tương ứng tăng 12,85 tỉ USD, chiếm hơn 59% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách