Xuất khẩu thủy sản năm 2015 đạt 6,5 tỷ USD

(ĐTTC) - Theo dự thảo kế hoạch 5 năm ngành thủy sản 2011-2015 vừa được Bộ NN-PTNT công bố, ngành thủy sản đề ra mục tiêu đến 2015 đạt kim ngạch xuất khẩu 6,5 tỷ USD, tổng sản lượng thủy sản khai thác 5,7 triệu tấn.

Với mục tiêu này, ngành thủy sản sẽ cần đầu tư 29.235 tỷ đồng để tập trung phát triển nuôi biển; nuôi cá rô phi; công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu đánh bắt; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bố trí lại dân cư và xây dựng các làng cá ven biển, hải đảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển quản lý nghề cá cộng đồng...

Nguyên Quân

Các tin, bài viết khác