Ưu tiên vốn hỗ trợ sản xuất, khai thác thủy, hải sản

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu ưu tiên phân bổ vốn cho các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khai thác thủy sản, hải sản.

Ưu tiên vốn hỗ trợ sản xuất, khai thác thủy, hải sản ảnh 1 
Để hỗ trợ ngành thủy sản phát triển, Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ từ khâu nuôi trồng, khai thác cho đến xuất khẩu, chế biến, tiêu thụ thành phẩm. Các cơ chế, chính sách này đã được triển khai và phát huy tác dụng, góp phần vào sự phát triển của ngành thủy sản trong những năm qua.

Tuy nhiên, việc triển khai một số chính sách, tại một số nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa đi vào cuộc sống.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản, tổng kết tình hình triển khai thực hiện; phân tích và làm rõ những cơ chế, chính sách còn phù hợp và không còn phù hợp, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành.

Đồng thời rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi tiêu chí, phương thức hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo hướng khuyến khích đầu tư đóng tàu có công suất lớn, đóng tàu vỏ thép, đóng tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

Bên cạnh đó rà soát tình hình triển khai Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trên cơ sở đó thống nhất xác định Trung tâm nghề cá cần ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành trước.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh cho vay và có chính sách tín dụng phù hợp đối với ngư dân trong việc tổ chức ra khơi đánh bắt, khai thác thủy sản, nhất là đánh bắt xa bờ.

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo thị trường xuất khẩu cho ngành thủy sản, tập trung cung cấp thông tin và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về rào cản thương mại trong xuất khẩu thủy sản.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.