TPHCM triển khai dự án đánh giá tín nhiệm tín dụng quốc tế

(ĐTTCO)-Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm và hy vọng dự án đánh giá tín nhiệm tín dụng quốc tế của thành phố sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và mở rộng nguồn tài chính phục vụ cho quá trình phát triển của thành phố.

Đề xuất thời hạn giao khu vực biển không quá 30 năm

(ĐTTCO)-Đó là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại dự thảo nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và đang lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách