TPHCM tập trung giải quyết 52 hạn chế, khuyết điểm

Ngày 29-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 (từ ngày 26 đến 29-11) bế mạc.

TPHCM tập trung giải quyết 52 hạn chế, khuyết điểm ảnh 1

Hội nghị đã nhất trí cao về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết (NQ) 16 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH TP năm 2013; Báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, TPHCM sẽ dốc sức thực hiện mục tiêu năm 2013, trong đó: nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP; nâng tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn năm 2012 (9,5% - 10%), GDP bình quân đạt khoảng 4.000 USD/người; tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 6 Chương trình đột phá; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH TP 5 năm (2011 - 2015) và NQ 16 của Bộ Chính trị.

Về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện NQ 16, hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của TPHCM, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại…

Về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của mình theo 3 nội dung cấp bách của NQ Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra.

Cũng qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ TPHCM về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ TP.

Về các giải pháp khắc phục khuyết điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khẳng định sẽ tập trung sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhân dân với 52 đầu việc cụ thể với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Gồm: Nhóm giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tập trung thực hiện ngay từ nay đến cuối năm và trong năm 2013 và Nhóm giải pháp vừa cấp bạch vừa cơ bản, lâu dài cần tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong đó, có những nội dung cấp bách như: Khắc phục hạn chế trong bố trí cán bộ một số sở ngành, doanh nghiệp Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu được giao; ban hành chính sách thu hút người tài vào các lĩnh vực trọng yếu của TP; giám sát việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại với dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp; ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ để làm cơ sở quy hoạch, bố trí cán bộ.

Năm 2013, TPHCM sẽ triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, chính quyền. Cùng với việc tập trung chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát triển KT-XH, UBND TP cũng phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội, như: Khắc phục dự án “treo”, chấm dứt quy hoạch “treo”; kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm tiếp công dân, đối thoại với dân…

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, từ thành phố đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng nội dung, yêu cầu, mục tiêu của NQ TƯ 4, dứt khoát không được làm qua loa, hình thức, chiếu lệ.

Chú trọng đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể và thực hiện đến nơi đến chốn những việc làm thật cụ thể, thiết thực tại từng địa phương, nhất là những nơi trực tiếp tiếp xúc với dân.

(SGGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất