TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm KHCN

Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ vào thực tế đến 2015 là 35%, đến 2020 là 40%.

TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm KHCN ảnh 1 

Theo Văn phòng UBND TPHCM, thành phố xác định mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) trong giai đoạn 2011-2015 là xây dựng TPHCM trở thành một trung tâm KH-CN của cả nước và khu vực.

Trong đó, thành phố chú trọng nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và năng lực sáng tạo, tăng nhanh tỉ trọng đóng góp của KH-CN vào phát triển kinh tế - xã hội...

Theo đó, ngân sách thành phố đầu tư cho KH-CN sẽ tăng trung bình 20% hàng năm và huy động đầu tư từ xã hội cho lĩnh vực này tăng 30% hàng năm.

Tỷ lệ ứng dụng các đề tài KH-CN vào thực tế đến năm 2015 là 35% và 40% đến năm 2020.

Doanh thu từ các đề tài này được ứng dụng đến năm 2015 là 500 tỷ đồng và là 1.000 tỷ đồng đến năm 2020.

Số đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích đạt bình quân 200 đơn/năm (trong đó số bằng được cấp là 50 bằng/năm) vào năm 2015 và đạt bình quân 400 đơn/năm (trong đó số bằng được cấp là 100 bằng/năm) vào năm 2020.

Số doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ đạt 60% với mức đầu tư chiếm 5% lợi nhuận trước thuế vào năm 2015 và đạt 70% với mức đầu tư chiếm 8% lợi nhuận trước thuế vào năm 2020…

(VPUB TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách