TPHCM lập ban chỉ đạo kết cầu hạ tầng

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo kết cấu hạ tầng là thực hiện Kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố.

 TPHCM lập ban chỉ đạo kết cầu hạ tầng ảnh 1

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố; đồng thời cụ thể hóa trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và các năm tiếp theo.

Các Sở - Ngành được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch nói trên chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện các đề án, công trình trong năm 2012. UBND thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở - Ngành và UBND quận- huyện khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2013-2015 và năm 2013 cũng như Kế hoạch đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2013.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.