TPHCM: Không đặt thêm giấy tờ TTHC ngoài quy định

TPHCM: Không đặt thêm giấy tờ TTHC ngoài quy định ảnh 1
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị không được đặt ra thêm các giấy tờ khác ngoài quy định và nội dung đã được công bố; đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn.

Thủ trưởng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ tham mưu dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Các đơn vị, địa phương niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng về bộ TTHC tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho cá nhân và tổ chức; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện; niêm yết, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, kịp thời báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp báo cáo đề xuất khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.