TPHCM điều chỉnh quy hoạch mạng lưới siêu thị

TPHCM điều chỉnh quy hoạch mạng lưới siêu thị ảnh 1

UBND TPHCM vừa giao Sở Công thương thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch của cả nước;

Sở Công thương lập danh mục đầu tư các dự án siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2015-2020 phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

UBND TPHCM sẽ ban hành các chính sách và giải pháp huy động, khai thác các nguồn lực của xã hội để phát triển siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác