TPHCM: 4.153 dự án FDI còn hiệu lực

TPHCM: 4.153 dự án FDI còn hiệu lực ảnh 1

Theo công bố của Cục Thống kê TPHCM, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính từ đầu năm đến ngày 14-10, đã có 290 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.928,2 triệu USD, vốn điều lệ 500,9 triệu USD.

Trong đó, hình thức liên doanh 68 dự án, vốn đầu tư 463,5 triệu USD; 100% vốn đầu tư nước ngoài 222 dự án, vốn đầu tư 1.464,7 triệu USD.

Chia theo lĩnh vực đầu tư: ngành công nghiệp 33 dự án, vốn đầu tư 1.128,3 triệu USD (chiếm 58,5%); ngành xây dựng 36 dự án, vốn đầu tư 60,8 triệu USD (chiếm 3,2%); ngành thương mại 77 dự án, vốn đầu tư 171,5 triệu USD (chiếm 8,9%); ngành vận tải 15 dự án, vốn đầu tư 40,9 triệu USD (chiếm 2,1%); ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn 121 dự án, vốn đầu tư 432,9 triệu USD (chiếm 22,5%)…

Chia theo đối tác đầu tư: Singapore (61 dự án, 1.442,1 triệu USD), Hàn Quốc (50 dự án, 44,9 triệu USD), Nhật Bản (42 dự án, 40 triệu USD), Hoa Kỳ (20 dự án, 16,3 triệu USD), Malaysia (14 dự án, 3,5 triệu USD); Hồng Công (11 dự án, 9,4 triệu USD)…

Có 82 dự án điều chỉnh vốn đầu tư, vốn điều chỉnh tăng 289,9 triệu USD.

Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 2.218,1 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011 (10 tháng đầu năm 2011 đạt 1.847 triệu USD).

Số dự án còn hiệu lực đến ngày 14-10 là 4.153 dự án; vốn đăng ký 31.896 triệu USD, tăng 327 dự án và tăng 2.638,2 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Cục Thống kê TPHCM)

Các tin, bài viết khác