Tiếp tục xếp hạng tổng công ty đặc biệt

Tiếp tục xếp hạng tổng công ty đặc biệt ảnh 1 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với tổng công ty, công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để bảo đảm phù hợp với các quy định khác liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với tổng công ty, công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Đồng thời trong thời gian nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, cho phép các tổng công ty, công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng và bảo đảm đủ các điều kiện xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt theo quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nhưng không do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được tạm thời xem xét vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt; tổng công ty, công ty đủ điều kiện thì báo cáo chủ sở hữu để thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP sẽ thực hiện xếp hạng lại đối với các đơn vị này theo quy định.

Rà soát việc xếp hạng tổng công ty đặc biệt hoặc vận dụng xếp lương theo tổng công ty đặc biệt đối với các tổng công ty, công ty theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2015.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách