Tiếp tục xếp hạng tổng công ty đặc biệt

Tiếp tục xếp hạng tổng công ty đặc biệt ảnh 1 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với tổng công ty, công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để bảo đảm phù hợp với các quy định khác liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với tổng công ty, công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Đồng thời trong thời gian nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, cho phép các tổng công ty, công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng và bảo đảm đủ các điều kiện xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt theo quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nhưng không do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được tạm thời xem xét vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt; tổng công ty, công ty đủ điều kiện thì báo cáo chủ sở hữu để thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP sẽ thực hiện xếp hạng lại đối với các đơn vị này theo quy định.

Rà soát việc xếp hạng tổng công ty đặc biệt hoặc vận dụng xếp lương theo tổng công ty đặc biệt đối với các tổng công ty, công ty theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2015.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.