Thu từ nhà đất, xổ số vượt 50% kế hoạch năm

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách 4 tháng ước đạt  396.470 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ nhà đất, xổ số vượt 50% kế hoạch năm

Trong đó, thu nội địa đạt 325.900 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Một số khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 34,4% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán năm; thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) đạt 37,1% dự toán năm; các khoản thu về nhà, đất đạt 50,3% dự toán năm; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 56,4% dự toán năm.
Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 25 địa phương thu đạt trên 36% dự toán năm; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.