Thêm nhiều giải pháp giải ngân nhanh

Theo yêu cầu của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, khoảng 130.000 tỉ đồng vốn ngân sách và trái phiếu chính phủ sẽ được các bộ ngành và địa phương giải ngân nhanh và hết. Ước tính bình quân mỗi tháng sẽ giải ngân khoảng 21.000 tỉ đồng.

Thông tin này được ông Phạm Đức Hồng, vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), trao đổi ngày 18-7.

Giải ngân trước, kiểm tra sau

Thêm nhiều giải pháp giải ngân nhanh ảnh 1

Theo Bộ Tài chính, số vốn trên sẽ được giải ngân cho dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, tập trung vào dự án sắp hoàn thành để tạo tổng cầu cho nền kinh tế, giải quyết hàng tồn kho và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Như vậy, vốn phải được giải ngân nhanh. Ông Hồng cho biết Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn gửi các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư vốn xây dựng cơ bản và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cụ thể, bộ đề nghị thanh toán và tạm ứng vốn từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ cho các dự án đầu tư đảm bảo kịp thời đúng mức vốn quy định.

“Những thủ tục hành chính về tài chính và kho bạc đã được đơn giản hơn rất nhiều. Như trước đây, Kho bạc Nhà nước còn tham gia vào hội đồng nghiệm thu dự án thì nay không có.

Vì theo quan điểm chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đồng vốn vì đã đề nghị thanh toán. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì chính sách rất cởi mở là thanh toán trước, kiểm soát sau” - ông Hồng nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Hồng cũng cho biết Bộ Tài chính có yêu cầu tăng cường giao ban giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư để xử lý kịp thời khi phát hiện trường hợp nào thiếu vốn, thừa vốn. Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai hằng quý kế hoạch giải ngân của các bộ, ngành và các tỉnh, thành trên cổng thông tin điện tử của bộ để cả “làng” biết, ông Hồng nói.

Phân cấp nhiều hơn

Theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, việc phân bổ số vốn này sẽ được phân cấp nhiều hơn cho các bộ, ngành và địa phương. Cụ thể, Chính phủ chỉ giao tổng số vốn đầu tư. Sau đó các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu định hướng vào phát triển của từng ngành, từng địa phương mà nghị quyết Quốc hội đã phê duyệt để chủ động phân bổ.

Danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể sẽ được gửi Bộ Kế hoạch - đầu tư và Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, hai bộ sẽ rà soát lại rồi báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, quyền phân bổ đã giao cho các bộ, ngành và địa phương. Song với việc giám sát chặt chẽ như vậy, chắc chắn nguồn vốn sẽ được sử dụng đúng hướng và đạt hiệu quả hơn trước đây.

Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng việc tăng tỉ lệ tạm ứng vốn xây dựng cơ bản cao hơn rất nhiều so với quy định hiện hành là 30% kế hoạch giao. Cụ thể, theo ông Hồng, “nếu cần số vốn cao hơn thì người quyết định đầu tư sẽ được tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá kế hoạch năm.

Ví dụ giá trị hợp đồng là 5.000 tỉ đồng và kế hoạch năm là 1.000 tỉ đồng thì vốn được tạm ứng không vượt quá 1.000 tỉ đồng. Dự kiến tuần này Chính phủ sẽ ban hành quyết định về tăng tỉ lệ tạm ứng vốn”.

Thiếu thủ tục cũng cần được hỗ trợ

Để giải ngân nhanh và hết số vốn 130.000 tỉ đồng trong sáu tháng cuối năm, các bộ ngành và địa phương cần tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư về các khâu liên quan đến giải phóng mặt bằng, khâu lập dự toán, đấu thầu...

Kể cả trường hợp dự án thiếu một số thủ tục tài chính thì cũng cần được hỗ trợ để họ hoàn thành. Thực tế, sáu tháng đầu năm mới giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 34%, vốn trái phiếu đạt 23%, như vậy sáu tháng cuối năm tỉ lệ này còn 66% và 77%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN

(Theo Tuổi trẻ)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách