Tháng 5: Sản xuất công nghiệp tăng 4%

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5-2011 theo giá so sánh 1994 ước đạt 74.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5-2011 đã tăng 14,2%.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế Nhà nước tháng 5 ước đạt 15.900 tỷ đồng, chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ, trong khi khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31.200 tỷ đồng, tăng 16,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 343.600 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2010. 

Đây là tháng cuối cùng Tổng cục Thống kê còn công bố chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, theo quy định kể từ tháng 6-2011, xu hướng sản xuất ngành này sẽ được thể hiện qua chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP).

Trong tháng 5, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp đã tăng 3,1% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất trong 3 tháng gần đây và tiếp tục kéo dài xu hướng giảm tốc. So với cùng kỳ năm 2010, IIP tháng 5 tăng 9,1%; bình quân 5 tháng tăng 9,2%.

Tuy nhiên, các số liệu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp khá khả quan. Chỉ số IIP ngành công nghiệp chế biến tháng này tăng 4,5% so với tháng trước, trong khi đó chỉ số tiêu thụ tháng 4-2011 tăng 7,7% và chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-5 tăng 1,9%.

So với cùng kỳ, chỉ số tiêu thụ tháng 4-2011 đã tăng 21,2%, mức cao nhất trong hơn một năm nay. Tính chung 4 tháng năm 2011, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17% so với cùng kỳ. 

Trong khi đó, tồn kho đang trong giai đoạn xuống rất thấp. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-5 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo so với cùng kỳ năm trước chỉ tăng 14,6%, chỉ bằng một nửa so với cách đây 1 năm.

NDHMoney

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.