Tháng 10: Nhập siêu 750 triệu USD

Tổng nhập siêu trong tháng 10 lên 750 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ và giảm 50% so với tháng 9.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 78,56 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm 48,2%, đạt 37,83 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 86,77 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI chiếm 44,8%, đạt 38,89 tỷ USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 10: Nhập siêu 750 triệu USD ảnh 1

 Đơn vị: tỷ USD. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tổng nhập siêu trong tháng 10 lên 750 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ và giảm 50% so với tháng 9.

Lũy kế 10 tháng, nhập siêu cả nước đạt 8,21 tỷ USD, giảm 18% so với cùng kỳ và bằng 10,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trước đó, Tổng cục Thống kê ước tính nhập siêu tháng 10 khoảng 800 triệu USD và nhập siêu 10 tháng là 8,4 tỷ USD.

T.H (Tổng cục Hải quan)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.