Tăng 76 chỉ số trong Hệ thống Chỉ tiêu thống kê quốc gia mới

Tổng cục Thống kê vừa công bố Hệ thống Chỉ tiêu thống kê quốc gia mới với 350 chỉ số thành phần. Hệ thống này được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 350 chỉ số, nhóm chỉ số thành phần và được chia thành 21 lĩnh vực gồm đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư - xây dựng, tài khoản quốc gia, tài chính công, tiền tệ, công nghiệp, thương mại, giá cả… 

Hệ thống chỉ tiêu mới nhiều hơn hệ thống cũ 76 chỉ tiêu thành phần, được kỳ vọng sẽ phản ánh đầy đủ, chính xác hơn tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam (trước đây Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập và công bố 276 chỉ tiêu).

Theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới chú trọng đến nhiều chỉ tiêu thuộc loại mới của các nước phát triển như tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, GDP xanh, các chỉ tiêu về môi trường…

Nhiều  chỉ tiêu có độ phức tạp cao, như GDP là một trong những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, GDP xanh phản ánh sự phát triển của một quốc gia một cách toàn diện bao gồm cả nội dung kinh tế và môi trường.

Theo lộ trình, phần lớn các chỉ tiêu nêu trên sẽ bắt đầu được thu thập và công bố ngay trong năm nay, các chỉ tiêu khác trong đó có thể cả con số về dự trữ ngoại hối sẽ lần lượt được công khai trong giai đoạn 2012-2015.

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất