SHB đặt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng

(ĐTTC) - ĐHCĐ đông thường niên lần thứ 19 của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu tổng tài sản 75.000 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2010; vốn điều lệ từ gần 3.500 tỷ đồng lên 4.995 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010; tăng trưởng tín dụng 19,9% so với năm 2010.

SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 1.050 tỷ đồng, trong đó thu dịch vụ chiếm 25% trên tổng thu nhập thuần; các chỉ số ROE đạt 20%, ROA từ 1,7-2% và dự kiến phát triển mạng lưới đạt 220 điểm giao dịch đến cuối năm nay. Trong năm 2010, tổng tài sản của SHB đạt 51.032 tỷ đồng, bằng 113,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 656 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; tỷ lệ cổ tức 14,5%/năm/vốn điều lệ thời điểm và tỷ lệ cổ tức 16,7%/vốn điều lệ bình quân; hoàn thành kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng và phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi 1.500 tỷ đồng để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào quý II-2011.

Hàm Yên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Gas - một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện

Chậm nhất 15-8 phải trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh

(ĐTTCO)-Trong cuộc họp với Tổ công tác của Thủ tướng, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm ĐKKD, thủ tục KTCK chưa đạt được như mong đợi, có tình trạng chạy theo con số, mang tính đối phó, không thực chất.