Sẽ đấu thầu tín phiếu Kho bạc theo 2 hình thức

(ĐTTCO) – Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Sẽ đấu thầu tín phiếu Kho bạc theo 2 hình thức ảnh 1

Thông tư liên tịch quy định, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu.

Cụ thể, tín phiếu sẽ có mệnh giá 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng.

Thông tư quy định, ngày tổ chức phát hành tín phiếu là ngày thứ hai. Trong một số trường hợp, để đảm bảo sự phát triển của thị trường trái phiếu và nhu cầu quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có thể quyết định ngày tổ chức phát hành khác với ngày thứ hai. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu là ngày làm việc liền kề ngay sau ngày tổ chức phát hành tín phiếu.

Về kỳ hạn tín phiếu, tín phiếu có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần. Bộ Tài chính quy định việc phát hành các kỳ hạn chuẩn khác của tín phiếu trong trường hợp cần thiết nhưng không vượt quá 52 tuần.

Về lãi suất, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu.

Việc đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức là: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất và Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Phương thức xác định khối lượng tín phiếu trúng thầu cho từng thành viên đấu thầu được áp dụng cho cả đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất giống nhau.

Trường hợp khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp hơn khối lượng tín phiếu gọi thầu, NHNN được quyền mua phần chênh lệch giữa 2 lượng tín phiếu này.

Trong trường hợp không có lãi suất trúng thầu, Ngân hàng Nhà nước được quyền mua tín phiếu theo mức lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước theo các nguyên tắc quy định.

Kho bạc Nhà nước sẽ công bố lịch biểu dự kiến phát hành tín phiếu theo phương thức đấu thầu trong năm tiếp theo (nếu có) trên trang tin điện tử Kho bạc Nhà nước và thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán trước ngày 31-12 hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế cho Thông tư số 106/2012/TTLT- BTC- NHNN ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước.

(DĐDN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.